Lọc nhiên liệu

Liên hệ báo giá

Ngăn ngừa nhiên liệu khi sự cố trước khi nó xảy ra. Các tạp chất bao gồm những hạt kim loại được tìm thấy từ trong nhiên liệu dùng cho xe ôtô. Lọc chính hiệu sẽ ngăn chặn và loại bỏ đi những tạp chất đó nhằm hỗ trợ cho việc lưu thông thông suốt của nhiên liệu và bảo vệ động cơ không bị hư hỏng.